Chính Sách Đầu Tư

Post on 20-09-2017 by Admin

etherbanking coin

Xem Hệ Thống Quản Lý Đầu Tư

Đầu tư cho vay Etherbanking Lending

Bạn có thể đầu tư vào Etherbanking Coin trên nền tảng cho vay Etherbanking độc quyền từ bảng điều khiển Etherbanking. Tùy chọn đầu tư này liên quan đến lợi nhuận từ giao dịch Etherbanking biến động trên sàn giao dịch đồng Etherbanking (EBC). Bạn sẽ nhận được lợi nhuận hàng ngày dựa trên tùy chọn đầu tư của bạn. Khi giai đoạn đầu tư kết thúc, bạn sẽ được rút tiền gốc ra khỏi nền tảng cho vay Etherbanking, hoặc có thể chọn tái đầu tư trên nền tảng cho vay Bitconnect để tiếp tục nhận được lợi nhuận hàng ngày.

Lãi suất cho vay Etherbanking sẽ được tính bằng phần mềm biến động giá Etherbanking Price Volatility của chúng tôi. Lợi nhuận thu được từ việc cho vay bằng với lãi suất biến động theo thời gian, được quyết định bởi phần mềm và Etherbanking Trading Bot. Etherbanking sẽ xem xét lãi suất đóng cửa của phần mềm để tính toán lãi suất ngày hôm sau.

Để đầu tư vào Etherbanking Lending bạn cần phải mua đồng EBC bằng cách nạp tiền BTC hoặc ETH vào hệ thống sau đó mua đồng EBC trên sàn cuối cùng là tham gia vào gói Lending bạn muốn đầu tư.
etherbanking coin

Đăng Ký Tham Gia Đầu Tư

Ví dụ 1: Nếu bạn đầu tư cho vay $1000 hôm nay, bạn sẽ thấy lãi xuất xuất hiện sau 24 giờ, lãi suất mỗi ngày như được hưởng như biểu đồ bên trên và bạn sẽ nhận 0,55% tương đương $5,5 vào ngày hôm sau trong tài khoản của bạn.

HÀNG NGÀY CỨ ĐỦ 30$ LÃI THÌ TIỀN SẼ TỰ ĐỘNG CHẢY VÀO TÀI KHOẢN BTC ( Block Chain , Coinbase … ) MÀ KHÔNG CẦN ĐẶT LỆNH

KHI HẾT MỘT CHU KÌ NHÀ ĐẦU TƯ SẼ NHẬN VỀ 50% SỐ LƯỢNG COIN ĐẦU TƯ BAN ĐẦU VÀ 50% TIỀN MẶT

Ví dụ 2: ĐẦU TƯ GÓI 5.000$ mua lúc giá 0.61$/EBC. Chúng ta sẽ mua được 8.196 EBC.
Hàng ngày chúng ta nhận về 0.6% tương đương với 30$/ngày / 320 ngày
1 tháng sẽ thu về: 30$ x 30= 900$ = 20tr700k (Khoảng hơn 5 tháng chúng ta sẽ hoàn gốc)
* Hết 1 chu kì của gói này là 320 ngày (nhận 9 tháng lãi) chúng ta sẽ thu được tổng số tiền:
– Khoản 1: Tiền lãi đã thu theo ngày (30 x 320 ngày) = 9.600 $ = 220tr 800.000 vnd
– Khoản 2: + 50% tiền đầu tư ban đầu : 5000$ : 2 = 2500$ =57tr500.000 vnd
+ 50% sô lượng coin giá hiện tại : 8.196EBC /2= 4.098 (EBC) .
->Dự kiến sau 10 tháng EBC sẽ lên 80$ số tiền sẽ là : 4.098 EBC x 80 = 327.840 $ (7.540.320.000 vnđ)

Chương trình giới thiệu của Etherbanking

etherbanking referral
Etherbanking cung cấp một chương trình tiền thưởng hoa hồng từ việc giới thiệu các nhà đầu tư tham gia vào hệ thống cho vay Etherbanking Lending. Hiện tại, Etherbanking không trả hoa hồng cho việc mua và bán đồng ECB trên sàn giao dịch Etherbanking.

Đăng Ký Kiếm Tiền Giới Thiệu

Hoa hồng từ Etherbanking

etherbanking bonus