Giảm hạn mức rút tiền từ 30$ xuống 10$

Post on 21-09-2017 by Admin

Tuyệt vời! theo kinh nghiệm mà tôi thấy thì đa phần các sân đều để hạn mức rút lãi từ 30- 40 usd trở lên do mang gánh nặng phí chuyển tiền cao do sử dụng nền tảng ví Bitcoin từ bên thứ 3 (như coinbase hoặc blockchain), trong khi đó etherbanking lại chỉ để có 10 usd, điều này chứng tỏ 1 điều rất rõ ràng rằng họ không sử dụng nền tảng ví bitcoin từ bên thứ 3 mà dùng ví bitcoin riêng của họ! Điều này 1 lần nữa chứng tỏ trình độ công nghệ của Etherbanking thật tuyệt vời! Chúc mừng Etherbanking, chúc mừng các NĐT thông minh đã đầu tư vào 1 công ty công nghệ tuyệt vời!

Xem thêm: Hướng dẫn rút tiền về ví Bitcoin