Hướng dẫn rút tiền về ví Bitcoin

Post on 20-09-2017 by Admin

Cập nhật ví Bitcoin nhận tiền tại Payment trong bảng điều khiển

etherbanking coin
  • Bitcoin Adress: Địa chỉ ví Bitcoin của bạn
  • Transaction Password: Mật khẩu giao dịch là mật khẩu nhận được qua email lúc đăng ký

Một số lưu ý:

  • Tiền lãi của nhà đầu tư tại Etherbanking được trả thẳng vào ví Bitcoin của nhà đầu tư, hoàn toàn tự động.
  • Mức rút lãi tự động được quy định tối thiểu là $10 tương ứng với số lượng Bitcoin trong thời điểm rút.
  • Nhưng, nếu nhà đầu tư xây hệ thống tuyến dưới và phát sinh tiền thưởng, thì số tiền thưởng này, nhà đầu tư cần rút thủ công về ví Bitcoin của mình hoặc chuyển số tiền thưởng đó đến ví đầu tư để tái đầu tư đồng EBC.