RoadMap

Post on 20-09-2017 by Admin

Lộ Trình Phát Triển

EBC có 4 giai đoạn phát triển:.

  • EBC LENDING: Trả lãi suất theo ngày
  • EBC STAKING: ICO Cổ phần Sau 3 tháng
  • EBC TRADING: Cộng đồng trade T8/2018
  • EBC MINING: Cộng đồng khai thácT8/2018

etherbanking roadmap

EBC tập trung giai đoạn 1 trả lợi nhuận theo ngày chủ yếu trên sàn giao dịch nội bộ EBC EXCHANGE sau đó 3 tháng , dự kiến 30/11/2017 sẽ niêm yết trên sàn coinmarketcap.com. Giúp cho nhà đầu tư yên tâm trong quá trình đầu tư.

EBC sẽ tăng trưởng ổn định vì không bị chi phối bởi thị trường bên ngoài.

EBC dự kiến sẽ lên 150$ trong 1 năm và giá khởi điểm ban đầu mà nhà đầu tư có thể sở hữu ngay giá khởi điểm là 0.1$ (tăng 1500 lần)

Lịch trình phát triển của EBC trong tương lai

Tháng 8/2017: Bắt đầu Lending Etherbanking. Chạy các chương trình Lending để tạo dựng cộng đồng và tiền thương hiệu cho EBC.

Tháng 12/2017: Etherbanking – ICO. Tháng 12 có sự kiện đặc biệt đó là tổ chức ICOs cho EBC. Đây là cơ hội để gom EBC ở mức giá 10 đô. Coin EBC trong sự kiện này dự đoán sẽ là cơ hội kiếm tiền qua hình thức Coin Staking.

Tháng 1/2018: Ra mắt ví EBC trên web và ví lạnh Destop của EBC.

Tháng 2/2018: Ra mắt sàn giao dịch EBC exchange.

Tháng 3/2018: Ra mắt trang blockchain của EBC, EBC explorer.

Tháng 4/2018: Niêm yết trên coinmatketcap.

Tháng 5/2018: Ra mắt ví EBC trên hệ điều hành Android, ra mắt bể đào đầu tiên phục vụ cho cơ hội kiếm tiền qua hình thức EBC mining, Tạo dựng cộng đồng hợp tác các doanh nghiệp.

Tháng 6/2018: Vá lỗi hệ thống, ra mắt Ứng dụng IOS, và tăng cường bảo mật.

Tháng 8/2018: Ra mắt thẻ Smart Card, ra mắt ví Web Staking phục vụ cho cơ hội kiếm tiền EBC staking.

Tháng 12/2018: Thực hiện các buổi hội thảo ra mắt và giới thiệu tính năng của EBC ( giúp EBC tăng giá nhanh hơn nữa )

Trở Thành Đối Tác Của EtherBanking