White Paper

Post on 19-09-2017 by Admin

White Paper là gì?

White Paper có nghĩa là sách trắng hay còn gọi là bạch thư (từ cổ) là một bản báo cáo hoặc bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền với mục đích giúp người đọc hiểu về một vấn đề, giải quyết một vấn đề hoặc ra một quyết định. Sách trắng được các chính phủ và ngành marketing cho doanh nghiệp (B2B) sử dụng.

White Paper EtherBanking

Download bản PDF tại: https://goo.gl/DdfV1d

Download silde tiếng Việt tại: https://goo.gl/XC1Wts

Xem thêm:

Lãi trong EtherBanking được tính như thế nào?

Hướng dẫn đầu tư EtherBanking coin tiềm năng 2018